Traci moc na podstawie Zarządzenia nr 166/2019

Zarządzenie Nr 6/2015

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 29 stycznia 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu organizacyjnego  Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. z 2012 poz. 572 ze. zm) oraz § 39 ust. 2 i 3 Statutu zarządza się, co następuje:

§ 1

1.        Rektor Uniwersytetu na wniosek Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej zatwierdza Regulamin organizacyjny Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zaopiniowany pozytywnie  przez Radę Biblioteczną.

2.        Regulamin, o którym mowa w ust.1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Traci moc zarządzenie nr 79/2013 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu organizacyjnego  Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2015-02-04 09:14:39
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2020-01-09 08:08:32

Liczba wyświetleń strony: 1683

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka