Zarządzenie Nr 92/2015

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 7 grudnia 2015 roku

w sprawie zasad realizacji w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych

 

 

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 ze zm.) oraz § 69 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

 

§ 1

Wprowadza się Regulamin w sprawie zasad realizacji w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2

Traci moc Zarządzenie Nr 7/2006 Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 10 lutego 2006 roku w sprawie realizacji w Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach projektów spółfinansowanych m.in. z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej, przy czym przepisy zarządzenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim stosuje się do Projektów z okresu programowania 2007-2013, które nie zostały zakończone do dnia wejścia przedmiotowego Zarządzenia.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2015-12-07 14:05:24
Data aktualizacji:2016-01-04 12:58:03

Liczba wyświetleń strony: 1723

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka