Zarządzenie Nr 2/2015

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 2 stycznia 2015 roku

w sprawie wyznaczenia dni wolnych w Uczelni

 

Na podstawie art. 129, 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 roku Nr 21, poz.94 z późn. zm.), art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 69 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

1. W związku ze świętem w dniu 15.08.2015 r. i 26.12.2015 r. przypadającym w dzień wolny od pracy inny niż niedziela, wyznaczam dla pracowników Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach dodatkowe dni - 5.06.2015 r. (piątek) oraz 31.12.2015 r. (czwartek) jako wolne od pracy.

2. Powyższa zmiana harmonogramu pracy nie dotyczy pracowników zatrudnionych w równoważnym czasie pracy.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2015-01-07 13:32:53
Data aktualizacji:2015-01-08 11:42:29

Liczba wyświetleń strony: 2352

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka