Zarządzenie Nr 1/2015

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 2 stycznia 2015 roku

ws. ustalenia norm czasu pracy

Na podstawie art. 129 Kodeksu pracy (Dz. U. z 1998 r.  nr 21, poz.94 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

 

1. Ustala się w 2015 r. następujące normy czasu dla pracowników nie będących nauczycielami akademickimi zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy:

a) Jednomiesięczne okresy rozliczeniowe:

miesiąc

wyliczenie czasu pracy

godziny

dni

I

(40 godz. x 4 tyg.) + (8 godz. x 2 dni) - (8 godz. x 2 święta)

160

20

II

(40 godz. x 4 tyg.)

160

20

III

(40 godz. x 4 tyg.) + (8 godz. x 2 dni)

176

22

IV

(40 godz. x 4 tyg.) + (8 godz. x 2 dni) - (8 godz. x 1 święto)

168

21

V

(40 godz. x 4 tyg.) + (8 godz. x 1 dzień) - (8 godz. x 1 święto)

160

20

VI

(40 godz. x 4 tyg.) + (8 godz. x 2 dni) - (8 godz. x 1 święto)

168

21

VII

(40 godz. x 4 tyg.) + (8 godz. x 3 dni)

184

23

VIII

(40 godz. x 4 tyg.) + (8 godz. x 1 dzień) - (8 godz. x 1 święto)

160

20

IX

(40 godz. x 4 tyg.) + (8 godz. x 2 dni)

176

22

X

(40 godz. x 4 tyg.) + (8 godz. x 2 dni)

176

22

XI

(40 godz. x 4 tyg.) + (8 godz. x 1 dzień) - (8 godz. x 1 święto)

160

20

XII

(40 godz. x 4 tyg.) + (8 godz. x 3 dni) - (8 godz. x 2 święta)

168

21

razem

2.016

252

 

b) Czteromiesięczne okresy rozliczeniowe:

okres

wyliczenie czasu pracy

godziny

dni

I-IV

(40 godz. x 17 tyg.) + (8 godz. x 1 dzień) - (8 godz. x 3 święta)

664

83

V-VIII

(40 godz. x 17 tyg.) + (8 godz. x 2 dni) - (8 godz. x 3 święta)

672

84

IX-XII

(40 godz. x 17 tyg.) + (8 godz. x 3 dni) - (8 godz. x 3 święta)

680

85

razem

2.016

252

 

 

2. Pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy obowiązuje norma godzin pracy proporcjonalna do wymiaru zatrudnienia.

 

§ 2

 

1. Postanowienia § 1 nie dotyczą pracowników zaliczonych do osób niepełnosprawnych o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, których czas pracy nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo.

2. Postanowienia § 1 nie dotyczą pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, których czas pracy na mocy odrębnych przepisów jest krótszy niż przeciętnie 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin tygodniowo w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym w Uczelni okresie rozliczeniowym.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 r.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2015-01-07 13:29:56
Data aktualizacji:2015-01-07 13:32:16

Liczba wyświetleń strony: 2103

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka