Traci moc na podstawie zarządzenia nr 83/2016

Zarządzenie Nr 56/2015

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 20 lipca 2015 roku

w sprawie zmiany struktury organizacyjnej w Instytucie Filologii Obcych Wydziału Humanistycznego

Na podstawie § 14 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach  zarządza się, co następuje:

§ 1

W Instytucie Filologii Obcych Wydziału Humanistycznego dokonuje się zmian polegających na:

1)      likwidacji:

a)      Pracowni Przekładoznawstwa,

b)      Pracowni Kultury.

2)       przekształceniu Zakładu Przekładoznawstwa i Kultury w:

a)      Zakład Przekładoznawstwa,

b)      Zakład Badań Historyczno – Kulturowych.

§ 2

 

Po wprowadzeniu zmian, o których mowa w § 1,  dotychczasową treść § 2 zarządzenia nr 83/2012 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 28 września 2012 roku w sprawie struktury organizacyjnej Wydziału Humanistycznego zastępuje się treścią w brzmieniu:

 

„ § 2

W skład Instytutu Filologii Obcych wchodzą:

1.    Zakład Literatury,

a) Pracownia Literatury Angielskiego Obszaru Językowego,

b) Pracownia Literatury Niemieckiego Obszaru Językowego,

c) Pracownia Literatury Rosyjskiego Obszaru Językowego.

2.    Zakład Językoznawstwa,

a) Pracownia Językoznawstwa Angielskiego,

b) Pracownia Językoznawstwa Germańskiego,

c) Pracownia Językoznawstwa Rosyjskiego.

3.   Zakład Praktycznej Nauki Języków Obcych,

a) Pracownia Praktycznej Nauki Języka Angielskiego,

b) Pracownia Praktycznej Nauki Języka Niemieckiego,

c) Pracownia Praktycznej Nauki Języka Rosyjskiego.

4.    Zakład Przekładoznawstwa.

5.   Zakład Badań Historyczno – Kulturowych.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 października 2015r.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2015-07-29 13:47:20
Data aktualizacji:2016-10-26 11:06:04

Liczba wyświetleń strony: 1199

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka