Uchwała Nr 50/2019

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 28 marca 2019 roku

zmieniająca Uchwałę Nr 63/2017 z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie przyjęcia planu zadań na kadencję 2016-2020

 

 

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 16) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.) oraz § 59 ust. 2 pkt 20) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§ 1

  1. W Uchwale Nr 63/2017 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
    w Kielcach z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie przyjęcia planu zadań na kadencję 2016-2020 dotychczasowy załącznik pn. „PLAN DZIAŁAŃ UJK NA KADENCJĘ 2016-2020” zastępuje się nowym załącznikiem.
  2. Nowy załącznik pn. „PLAN DZIAŁAŃ UJK NA KADENCJĘ 2016-2020” stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2019-04-03 12:13:24
Data aktualizacji:2019-04-03 12:13:25

Liczba wyświetleń strony: 1036

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka