Zarządzenie Nr 166/2019

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 30 grudnia 2019 roku

 

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu organizacyjnego

Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) oraz § 65 ust. 6 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§ 1

  1. Rektor na wniosek Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej zatwierdza Regulamin organizacyjny Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.
  2. Regulamin, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Traci moc zarządzenie nr 6/2015 Rektora z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu organizacyjnego Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Dokumenty do pobrania:
Zarządzenie nr 166-2019 Regulamin Biblioteki Uniwersyteckiej.pdf
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2020-01-09 08:06:42
Zaktualizował w BIP:Skucińska Martyna
Data aktualizacji:2020-01-20 08:44:33
Rozmiar pliku:190.0 KB
Liczba pobrań:189
Zarządzenie nr 166-2019 Regulamin Biblioteki Uniwersyteckiej Załącznik do Zarządzenia.pdf
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2020-01-09 08:06:42
Zaktualizował w BIP:Skucińska Martyna
Data aktualizacji:2020-01-20 08:44:33
Rozmiar pliku:304.4 KB
Liczba pobrań:311
Zarządzenie nr 166-2019 Regulamin Biblioteki Uniwersyteckiej Załącznik nr 1 do Regulaminu.pdf
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2020-01-09 08:06:42
Zaktualizował w BIP:Skucińska Martyna
Data aktualizacji:2020-01-20 08:44:33
Rozmiar pliku:94.9 KB
Liczba pobrań:196
Zarządzenie nr 166-2019 Regulamin Biblioteki Uniwersyteckiej Załącznik nr 2 do Regulaminu.pdf
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2020-01-09 08:06:42
Zaktualizował w BIP:Skucińska Martyna
Data aktualizacji:2020-01-20 08:44:33
Rozmiar pliku:218.2 KB
Liczba pobrań:222
Zarządzenie nr 166-2019 Regulamin Biblioteki Uniwersyteckiej Załącznik nr 3 do Regulaminu.pdf
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2020-01-09 08:06:42
Zaktualizował w BIP:Skucińska Martyna
Data aktualizacji:2020-01-20 08:44:33
Rozmiar pliku:87.2 KB
Liczba pobrań:207
Zarządzenie nr 166-2019 Regulamin Biblioteki Uniwersyteckiej Załącznik nr 4 do Regulaminu.pdf
Opublikował w BIP:Skucińska Martyna
Data opublikowania:2020-01-20 08:44:33
Rozmiar pliku:77.4 KB
Liczba pobrań:185

metryczka

Wytworzył:Rektor - prof. dr hab. Jacek Semaniak
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2020-01-09 08:06:42
Zaktualizował w BIP:Skucińska Martyna
Data aktualizacji:2020-01-20 08:44:33

Liczba wyświetleń strony: 662

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka