Zarządzenie Nr 83/2016

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 25 października 2016 r.

w sprawie struktury organizacyjnej Wydziału Humanistycznego

 

           Na podstawie § 14 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§ 1

W skład struktury organizacyjnej Wydziału Humanistycznego wchodzą:

1.      Instytut Filologii Obcych,

2.      Instytut Historii,

3.      Instytut Filologii Polskiej,

4.      Instytut Dziennikarstwa i Informacji.

§ 2

W skład Instytutu  Filologii Obcych wchodzą:

1.      Zakład Literatury,

2.      Zakład Językoznawstwa,

3.      Zakład Praktycznej Nauki Języków Obcych,

4.      Zakład Przekładoznawstwa,

5.      Zakład Badań Historyczno – Kulturowych.

§3

W skład Instytutu Historii wchodzą:

1.      Zakład Historii Starożytnej,

2.      Zakład Historii Średniowiecznej,

3.      Zakład Historii XVI-XVIII Wieku,

4.      Zakład Historii XIX Stulecia,

5.      Zakład Historii Polski i Powszechnej 1918-1945,

6.      Zakład Historii po 1945 roku,

7.      Zakład Historii Kultury i Nauki.

§4

W skład Instytutu Filologii Polskiej wchodzą:

1.      Zakład Literatury XX i XXI wieku,

2.      Zakład Historii Literatury i Teorii Literatury,

3.      Zakład Badań Kulturowych,

a)      Pracownia Teatru, Filmu i Nowych Mediów,

4.      Zakład Polszczyzny Współczesnej i Historycznej,

5.      Zakład Komunikacji Językowej,

6.      Zakład Edukacji Polonistycznej.

§5

W skład Instytutu Dziennikarstwa i Informacji wchodzą:

1.      Zakład Medioznawstwa,

2.      Zakład Dziennikarstwa,

3.      Zakład Historii Mediów,

a) Pracownia Informacji i Nowych Mediów.

 

§6

Tracą moc obowiązującą:

1.      Zarządzenie nr 83/2012 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach  z dnia 28 września 2012 r. w sprawie struktury organizacyjnej Wydziału Humanistycznego.

2.      Zarządzenie nr 8/2013 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach  z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie struktury organizacyjnej Wydziału Humanistycznego.

3.      Zarządzenie nr 60/2014 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach  z dnia 26 września 2014 r. w sprawie struktury organizacyjnej w Instytucie Historii Wydziału Humanistycznego.

4.      Zarządzenie nr 78/2014 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach  z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany struktury organizacyjnej w Instytucie Filologii Polskiej Wydziału Humanistycznego.

5.      Zarządzenie nr 81/2014 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach  z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany struktury organizacyjnej Wydziału Humanistycznego.

6.      Zarządzenie nr 40/2015 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach  z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie zmiany struktury organizacyjnej Wydziału Humanistycznego.

7.      Zarządzenie nr 56/2015 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach  z dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie zmiany struktury organizacyjnej w Instytucie Filologii Obcych Wydziału Humanistycznego.

 

§7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2016-10-26 10:57:19
Data aktualizacji:2016-10-26 10:57:19

Liczba wyświetleń strony: 1222

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka