Uchwała nr 26/2007

Uchwała  Nr 26/2007

Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia  26  kwietnia  2007 roku

w sprawie odwołania prorektora
 

Na podstawie  art. 78  ustawy z  dnia 27  lipca  2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 ze zm.)  uchwala się, co następuje:

§1

Senat odwołuje z funkcji prorektora ds. nauki i współpracy z zagranicą prof. dr. hab. Andrzeja Bogaja.


 
§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

Pobierz uchwałę w formacie PDF

 26- uchwała odwołanie prorektora.pdf

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-03 18:18:27

Liczba wyświetleń strony: 8610

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka