Uchwała nr 85/2007

Uchwała Nr  85/2007

Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia  13 grudnia 2007 roku

w sprawie utworzenia kierunku studiów  

 

Na podstawie 62 ust. 1 pkt. 6   ustawy z   dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 ze zm.) oraz § 66 ust. 1 pkt 12 Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, uchwala się co następuje:
 

§ 1


Na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym tworzy się od  roku akademickiego 2008/2009  kierunek studiów pierwszego stopnia o nazwie praca socjalna. 

 
§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Pobierz uchwałę w formacie PDF

 85- uchwała zgodna kierunek praca socjalna.pdf


 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-03 18:17:41

Liczba wyświetleń strony: 8515

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka