Uchwała nr 62/2007

Uchwała Nr 62/2007

Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 27 września 2007  roku

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka Senatu


Na podstawie § 126 ust. 1 pkt.1 i ust. 5 Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

§1

Senat stwierdza wygaśnięcie mandatu  członka Senatu   prof. dra hab. Jerzego Kowaleskiego  z dniem  1 października 2007 roku.

 

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Pobierz uchwałę w formacie PDF

  62 - Uchwała stwierdzenie wyg. mand..pdf

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-04 06:14:21

Liczba wyświetleń strony: 8767

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka