Uchwała nr 41/2007

Uchwała Nr 41/2007

Senatu  Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 31 maja 2007 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy z  Katolickim Uniwersytetem w Rużomberku
 


Na podstawie  art. 62 ust. 1 pkt 7 ustawy z  dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 66 ust.2 pkt 13 Statutu uchwala się, co następuje:

§1

Senat wyraża zgodę na zawarcie przez Rektora umowy o współpracy pomiędzy Akademią Świętokrzyską im. Jana Kochanowskiego w Kielcach a Katolickim Uniwersytetem w Rużomberku – Słowacja.


§2


Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia.Pobierz uchwałę w formacie PDF

 41- uchwała zgoda na współpr.Ruzomberk.pdf

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-03 17:45:58

Liczba wyświetleń strony: 8823

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka