Uchwała nr 82/2007

Uchwała Nr 82/2007

Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 13 grudnia 2007 roku

 w sprawie wyboru biegłego rewidenta


 Na podstawie  art. 62 ust.1 pkt 11 ustawy z dnia   27 lipca   2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz.1365 ze zm.) oraz art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 ze zm.) uchwala się,  co następuje:


§ 1

Badanie sprawozdania finansowego Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach za rok 2007 przeprowadzi Audyt Piątka Sp. z o.o. z siedziba w Kielcach ul. Złota 23.

 

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Pobierz uchwałę w formacie PDF

  82- uchwała biegły rewident.pdf

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-03 23:06:05

Liczba wyświetleń strony: 8228

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka