Uchwała nr 70/2007

Uchwała Nr  70 /2007

Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach


z dnia  25  października  2007 r.


w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie zatrudnienia na stanowisku adiunkta 

Na podstawie art.120 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) oraz  § 191  Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego  w Kielcach uchwala się, co następuje:

§1

Senat Uczelni wyraża  zgodę na przedłużenie zatrudnienia na stanowisku adiunkta na dalsze dwa lata niżej wymienionym osobom:
1) dr Jolanta Bąk,
2) dr Tadeusz Ciupa,
3) dr Alicja Giermakowska,
4) dr Aleksander Gorbatow,
5) dr Jolanta Klusek,
6) dr Robert Kowal,
7) dr Bożena Łuszczyńska,
8) dr Izabela Rycerska,
9) dr Aleksander Szczurkowski.

 
§2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Pobierz uchwałę w formacie PDF

 70-  uchwała przedłużenia zatrudnienia  adiunkci.pdf


metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-04 12:04:44

Liczba wyświetleń strony: 8114

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka