Uchwała nr 84/2007

Uchwała Nr 84/2007

Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia  13 grudnia  2007  roku


w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne rozwiązanie umowy użytkowania nieruchomości  położonej w Piotrkowie  przy ulicy Belzackiej

 

Na podstawie art. 66 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie  wyższym (Dz. U. Nr 164, poz.1365 ze zm.)  oraz §66 ust. 2 pkt 21  Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

§ 1

Senat wyraża zgodę na nieodpłatne rozwiązanie umowy użytkowania  nieruchomości składającej się z działek oznaczonych numerami 29/3 o powierzchni 0,2191 ha, 26/8 o powierzchni 0,0800 ha , 30/3 o powierzchni 0,1104 ha i 27/2 o powierzchni 0,0116 ha  położonej w Piotrkowie Trybunalskim  przy ulicy Belzackiej w obrębie 28. Umowa  ustanawiająca prawo użytkowania na rzecz Uczelni zawarta została z Miastem Piotrków Trybunalski.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Pobierz uchwałę w formacie PDF

  84 -uchwała rozwiąznie użytkowanie Belzacka.pdf

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-03 19:33:14

Liczba wyświetleń strony: 8224

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka