Uchwała nr 66/2007

Uchwała Nr   66 /2007

 

Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 25 października 2007 roku

 

w sprawie utworzenia specjalności 

 

            Na podstawie § 66 ust. 1 Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, uchwala się co następuje:

 

 

§ 1

 

Na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym od roku akademickiego 2007/2008 w ramach kierunku geografia na studiach pierwszego stopnia tworzy się specjalności:

- geografia z turystyką

- geografia z ochroną środowiska.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Pobierz uchwałę w formacie PDF

 66- Uchwała - specjalności geografia.pdf

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-05 07:22:20

Liczba wyświetleń strony: 8108

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka