Uchwała nr 13/2007

Uchwała Nr 13/2007

Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia  13  lutego  2007 roku

w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie  w Uczelni Akademickiego Biura Karier w Filii w Piotrkowie Trybunalskim


Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym   (Dz.U. Nr  164, poz. 1365) oraz § 11 ust. 3 Statutu Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach uchwala się, co następuje:

§ 1

Senat wyraża zgodę na utworzenie jednostki ogólnouczelnianej działającej w Filii Uczelni pod nazwą Akademickie Biuro Karier Filii Akademii Świętokrzyskiej w Piotrkowie Trybunalskim.

§ 2

Akademickie Biuro Karier Filii ściśle współpracuje z Akademickim Biurem Karier Uczelni w zakresie aktywizacji zawodowej studentów i absolwentów Uczelni.

§ 3

Akademickie Biuro Karier Filii działa na podstawie regulaminu wprowadzonego zarządzeniem prorektora ds. Filii uprzednio zatwierdzonego przez rektora.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 


Pobierz uchwałę w formacie PDF

 13-  uchwała Akademickie Biuro Karier -Piotrków.pdf

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-04 16:27:26

Liczba wyświetleń strony: 9730

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka