Uchwała nr 55/2007

Uchwała Nr 55/2007

Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach


z dnia  27 września 2007 roku


w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu obrotowego w rachunku bieżącym


Na podstawie  §66 ust. 2 pkt 21 Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach  uchwala się, co następuje:

§1

Senat Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach  wyraża zgodę na zaciągnięcie od dnia 28.12.2007 r. kredytu obrotowego w rachunku bieżącym w wysokości 6 mln zł, z terminem spłaty kredytu  do dnia 31.12.2012 roku. Kredyt przeznaczony będzie na pokrycie zobowiązań płatniczych z tytułu prowadzonej działalności statutowej.

§2

Uchwała wchodzi wżycie z dniem podjęcia.


Pobierz uchwałę w formacie PDF

 55- uchwała zgoda na kredyt.pdf

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-04 07:41:29

Liczba wyświetleń strony: 8069

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka