zmiany w uchwale nr 41/2011

Uchwała Nr 34/2007


Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach
z dnia 31 maja 2007 roku


w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Uczelnię projektu
„Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu Akademii Świętokrzyskiej”

 

Na podstawie art.62 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) oraz na podstawie §66 ust.2 pkt 21 Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

§1


1. Senat Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach wyraża zgodę na realizację przez Uczelnię projektu „Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu Akademii Świętokrzyskiej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013.
2. Uczelnia zabezpieczy środki na wkład własny projektu, o którym mowa w ust.1w momencie złożenia wniosku aplikacyjnego.
3. Realizacja projektu , o którym mowa w ust. 1 może nastąpić pod warunkiem wyboru oferty Uczelni przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego.

§2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Pobierz uchwałę w formacie PDF

 34-  uchwała_Centrun Przed i Biznesu.pdf

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-02-20 14:32:03

Liczba wyświetleń strony: 8807

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka