Uchwała nr 31/2007

Uchwała Nr  31 /2007

Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia  26 kwietnia  2007  roku


w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie  stosunku pracy z mianowanym nauczycielem akademickim


 Na podstawie § 144  ust. 2 pkt 1 Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

§1

Senat wyraża zgodę na rozwiązanie  stosunku pracy z mianowanym nauczycielem akademickim Panem dr hab. Andrzejem  Chciałowskim.


§2

Uchwałą wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Pobierz uchwałę w formacie PDF

 31- uchwała wyrazenie zgody na rozwiązanie stounku pracy.pdf

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-03 17:44:45

Liczba wyświetleń strony: 8673

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka