Uchwała nr 54/2007

Uchwała Nr 54/2007

Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 27 września 2007 r.

w sprawie wyrażenia zgody na uruchomienie kredytu na działalność statutową od 1 grudnia 2007 r.


Na podstawie art. 62 ust. 2 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo
o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 66 ust. 2 Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

§ 1

Senat Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach wyraża zgodę na uruchomienie kredytu na działalność statutową w wysokości 1,5 mln. zł. Kredyt przeznaczony będzie na pokrycie zobowiązań płatniczych z tytułu prowadzonej działalności statutowej Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego Filii w Piotrkowie Trybunalskim.

§ 2

1. Senat wyraża zgodę na ustanowienie zabezpieczenia kredytu na zasadach i formach określonych w umowie z bankiem wyłonionym w drodze przetargu, a określonych w prawie bankowym.
2. Senat wyraża zgodę na ustanowienie zabezpieczenia kredytu w formie:
a) weksla własnego in blanco,
b) cesji praw z polisy ubezpieczenia majątku Uczelni.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Pobierz uchwałę w formacie PDF

 54 -  uchwała  kredyt Filia.pdf


metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-03 18:08:57

Liczba wyświetleń strony: 7999

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka