Uchwała nr 11/2007

Uchwała Nr 11/2007

Senatu  Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach


z dnia 22 lutego 2007 roku

w sprawie przyjęcia zasad polityki realizacji programu Sokrates-Erasmus w latach 2007 -2013


 Na podstawie  art. 62 ust. 1 pkt 3 ustawy z  dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365ze zm )  uchwala się, co następuje:


§1

1. Senat Uczelni przyjmuje zasady polityki  realizacji programu Sokrates-Erasmus w latach 2007 -2013.
2. Zasady polityki Uczelni w zakresie realizacji programu Sokrates-Erasmus w latach 2007 -2013 zawiera załącznik do uchwały.

 


§2


Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia.
Pobierz uchwałę w formacie PDF

 11-  uchwała polityka Erasmus.pdf

Pobierz załącznik w formacie PDF

 11a - Polityka Erasmus.pdf

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-04 04:23:20

Liczba wyświetleń strony: 9871

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka