Traci moc na podstawie uchwały nr 32/2009

Uchwała nr 42/2007

Uchwała   Nr 42 /2007


Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach
z dnia   31  maja  2007 roku


w sprawie ustanowienia Dnia Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego  w Kielcach 

 
 

 

Na podstawie art. 62 ust. 1  pkt 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym   (Dz.U. Nr  164, poz. 1365 ze zm.) oraz § 66 ust. 2 pkt 21) Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego  w Kielcach uchwala się, co następuje:

§ 1


1. Senat Uczelni postanawia, że każdego roku obchodzony jest  w Uczelni Dzień Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach.
2. Dzień Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego  w Kielcach jest Świętem Uczelni.
3. Święto Uczelni przypada w miesiącu maju lub czerwcu każdego roku.
4. Datę Święta Uczelni w danym roku ustala rektor w terminie do 15 kwietnia każdego roku.

§ 2


W dniu Święta Uczelni nie odbywają się zajęcia dydaktyczne.

§ 3


Traci moc uchwała nr 40/2003 Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. J. Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 października 2003r.


§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Pobierz uchwałę w formacie PDF

 42-  Uchwała  Święto Uczelni.pdf

 

metryczka

Wytworzył:prof. dr hab.Regina Renz
Data wytworzenia:2007-05-31
Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Zaktualizował w BIP:Kubicka Marta
Data aktualizacji:2023-11-10 11:19:04

Liczba wyświetleń strony: 9028

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka