Uchwała nr 87/2007

Uchwała Nr  87/2007

Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia  13 grudnia 2007  roku

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów członków Senatu


 Na podstawie § 126 ust. 1 pkt.1 i ust. 5 Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

§1

Senat stwierdza wygaśnięcie mandatów  niżej wymienionym  członkom Senatu:
1. Marcin Kmieciak,
2. Iwona Rycąbel,
3. Iwona Jurkowska,
4. Michał Skowroński.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Pobierz uchwałę w formacie PDF

 87 - uchwała wyg. mand. senat. 07.pdf

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-04 00:57:14

Liczba wyświetleń strony: 8295

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka