Uchwała nr 10/2007

Uchwała Nr 10/2007


Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach
z dnia 22 lutego 2007 roku


w sprawie zmiany uchwały nr 20/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie
wyrażenia zgody na sprzedaż przez Uczelnię prawa własności zabudowanego gruntu
położonego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Iwaszkiewicza 1 oraz prawa własności
budynku stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot prawa własności


Na podstawie art. 62 ust. 2 pkt. 4 lit a i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz.1365 ze zm.) oraz § 31 ust. 2 pkt 13 lit.a Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

§ 1

W uchwale nr 20/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż przez Uczelnię prawa własności zabudowanego gruntu położonego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Iwaszkiewicza 1 oraz prawa własności budynku stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot prawa własności wprowadza się następującą zmianę:
dotychczasową treść § 3:
„ Uzyskane ze sprzedaży środki finansowe zostaną przeznaczone na inwestycje w domach studenckich Filii AS w Piotrkowie Trybunalskim. "
zastępuje się treścią:
„Uzyskane ze sprzedaży środki finansowe zostaną przeznaczone na cele dydaktyczne, w tym środki trwałe, modernizacje i remonty oraz modernizacja i remonty w domach studenckich."


§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Pobierz uchwałę w formacie PDF

 10-  uchwała  zm. uchwały sprzedaż budynku ul.Iwszkiewicza.pdf

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-03 18:24:12

Liczba wyświetleń strony: 9891

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka