Uchwała nr 77/2007

Uchwała Nr 77/2007

Senatu  Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia  29 listopada 2007 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy o współpracy z Narodowym Technicznym Uniwersytetem „Politechnika Charkowska”


Na podstawie art.62 ust.1 pkt.7 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) oraz na podstawie § 66 ust.2 pkt 13 Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

§1

Senat wyraża zgodę na zawarcie przez Rektora aneksu do umowy o współpracy pomiędzy Akademią Świętokrzyską im. Jana Kochanowskiego w Kielcach a Narodowym Technicznym Uniwersytetem „Politechnika Charkowska”  (Ukraina) w zakresie uregulowania zasad wymiany studentów.


§2


Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia.


Pobierz uchwałę w formacie PDF

 77- uchwała zmiana umowy Charków.pdf

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-03 18:25:57

Liczba wyświetleń strony: 8123

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka