Uchwała nr 20/2007

Uchwała Nr 20/2007

Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia   22 marca 2007 roku

w sprawie utworzenia i zmiany nazw specjalności 

 Na podstawie § 31 ust. 2 pkt 5 Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, uchwala się co następuje:


§ 1

1. Na Wydziale Humanistycznym od roku akademickiego 2007/2008 w ramach kierunku filologia polska na studiach pierwszego i  drugiego stopnia specjalność:
1) „filologia polska z filologią angielską” zmienia nazwę na „filologia polska z językiem angielskim”,
2) „filologia polska z filologią rosyjską” zmienia nazwę na „filologia polska z językiem rosyjskim”.

2. Na Wydziale Humanistycznym od roku akademickiego 2007/2008 tworzy się w ramach kierunku filologia polska na studiach pierwszego stopnia specjalności: „filologia polska z komunikacją medialną”, „filologia polska z wiedzą o kulturze”.
3. Na Wydziale Humanistycznym od roku akademickiego 2007/2008 tworzy się w ramach kierunku filologia na studiach pierwszego stopnia specjalność: „filologia rosyjska z filologią angielską”.
4. Na Wydziale Humanistycznym od roku akademickiego 2007/2008 znosi się w ramach kierunku historia na studiach pierwszego stopnia specjalność: „historia ogólna”.
5. Na Wydziale Humanistycznym od roku akademickiego 2007/2008 tworzy się w ramach kierunku historia na studiach pierwszego stopnia specjalności: „dziedzictwo kulturowe, jego ochrona i promocja”, „społeczno-ekonomiczna”.


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Pobierz uchwałę w formacie PDF

 20- uchwała - specjalności.pdf

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-03 20:34:20

Liczba wyświetleń strony: 9954

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka