Uchwała nr 80/2007

Uchwała Nr 80/2007

Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 29 listopada 2007 roku

w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Uczelnię projektu  „Uniwersyteckie Centrum Kształcenia Pedagogicznego i Doradztwa Zawodowego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Na podstawie art.62 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) oraz na podstawie § 66 ust.2 pkt 21 Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

§1

1. Senat Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach wyraża zgodę na realizację przez Uczelnię projektu „Uniwersyteckie Centrum Kształcenia Pedagogicznego i Doradztwa Zawodowego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013.
2. Uczelnia zabezpieczy środki na wkład własny projektu, o którym mowa
w ust.1 w momencie złożenia wniosku aplikacyjnego.
3. Realizacja projektu, o którym mowa w ust. 1 może nastąpić pod warunkiem wyboru oferty Uczelni przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Pobierz uchwałę w formacie PDF

  80- uchwała_Uniw. Centr. Kszt.Ped. i DZ.pdfmetryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-03 18:12:31

Liczba wyświetleń strony: 7701

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka