Uchwała nr 74/2007

Uchwała  Nr 74/2007

Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach


z dnia 29 listopada 2007 roku


w sprawie podziału dodatkowych dotacji budżetowych na 2007 rok


            Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.)   uchwala się, co następuje:

 

§1

1.Uchwala się podział dodatkowo otrzymanych środków  w następujący sposób:

 - 4.000,0 tys. zł.– wg załącznika Nr 1
 - 2.461,9 tys. zł.– wg załącznika Nr 2
 -    157,9 tys. zł.– wg załącznika Nr 3
 -      60,0 tys. zł.– wg załącznika Nr 4
 -    513,0 tys. zł – dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pt.„Przystosowanie budynku „A” Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach do wymogów p. poż  ”,  zgodnie z pismem znak BIS/635/987/29/2007 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn.17.10.2007r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Pobierz uchwałę w formacie PDF

 74- uchwała w sprawie podziału dodatkowych dotacji na 2007r..pdf


metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-03 18:18:55

Liczba wyświetleń strony: 8026

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka