Uchwała nr 58/2007

Uchwała Nr  58 /2007


Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia   27 września 2007 r.

w sprawie kandydatów Uczelni na członków Państwowej Komisji Akredytacyjnej

Na podstawie art.48 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) oraz  § 66  Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego  w Kielcach uchwala się, co następuje:

§1


Senat Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach zgłasza kandydatów na członków Państwowej Komisji Akredytacyjnej w osobie:
 
1. dr hab. prof. AŚ Andrzej Felchner
2. prof. AŚ Wiesław Łuczaj
3. dr hab. prof. AŚ Waldemar Kowalski
4. prof. AŚ Janusz Król
5. prof. zw. dr hab. Edward Mierzwa
6. dr Grażyna Nowak-Starz
7. dr hab. prof. AŚ  Jolanta Szempruch
8. dr hab. prof. AŚ Bożena Witek

§2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Pobierz uchwałę w formacie PDF

 58-   Uchwała komisja akredytacyjna.pdf

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-03 19:08:47

Liczba wyświetleń strony: 8406

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka