Uchwała nr 38/2007

Uchwała Nr 38/2007

Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 31 maja 2007 roku

w sprawie podziału wyniku finansowego za rok 2006


Na podstawie art.53 ust.3 ustawy z dn.29.09.1994 r. o Rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. nr 76 poz.694 ze zm.) oraz § 66 ust. 2 pkt 21 Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach  uchwala się, co następuje:

§ 1.

Wynik finansowy Uczelni za rok 2006 stanowi zysk netto w kwocie 1.818.559,56 zł. i jest wynikiem skonwertowanym odpowiednio:

1) Uczelni w Kielcach, która zakończyła rok 2006 wynikiem dodatnim netto w kwocie 374.675,48 zł. oraz
2) Filii w Piotrkowie Trybunalskim, która zakończyła rok 2006 wynikiem dodatnim netto w kwocie 1.443 .884,08 zł.
Wyniki finansowe zostają w jednostkach, gdzie zostały osiągnięte i zostają przeznaczone odpowiednio:
1) dodatni wynik finansowy stanowiący zysk netto Uczelni w Kielcach pozostaje w dyspozycji Uczelni i zwiększa fundusz zasadniczy tej jednostki,
2) dodatni wynik finansowy stanowiący zysk netto Filii w Piotrkowie Trybunalskim pozostaje w dyspozycji Filii i zwiększa fundusz zasadniczy tej jednostki.                   

 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

Pobierz uchwałę w formacie PDF

  38-  uchwała w spr.podziału wyniku finan.pdf

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-03 17:45:52

Liczba wyświetleń strony: 8645

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka