Uchwała nr 16/2007

Uchwała Nr 16/2007

Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 22 lutego 2007 roku

w sprawie zmiany   przewodniczącego Senackiej Komisji ds. Filii w Piotrkowie Trybunalskim

Na podstawie §32 ust.4 Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

§1

Senat Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego  w Kielcach w wyniku wyborów powołuje prof. dra hab. Lucjana Olszewskiego na przewodniczącego stałej Senackiej Komisji ds. Filii w Piotrkowie Trybunalskim na okres do końca kadencji Senatu.


§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Pobierz uchwałę w formacie PDF

16- uchwała przewod. Kom.ds Filii.pdfmetryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-03 18:27:19

Liczba wyświetleń strony: 9952

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka