Uchwała nr 30/2007

Uchwała Nr  30/2007

Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 26 kwietnia  2007 roku

w sprawie uchylenia uchwały  nr 48/2003 Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 27 lipca 2003 roku w sprawie trybu udzielania nauczycielom akademickim urlopów wypoczynkowych.


Na podstawie  § 66 ust. 2 pkt 23 Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

§ 1

Senat uchyla uchwałę nr 48/2003 dnia 27 lipca 2003 roku w sprawie trybu udzielania nauczycielom akademickim urlopów wypoczynkowych.


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pobierz uchwałę w formacie PDF

 30- uchwała uchylenie uchwały urlopy.pdf

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-03 17:43:52

Liczba wyświetleń strony: 8285

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka