Uchwała nr 22/2007

Uchwała Nr 22/2007

Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia  22 marca  2007 roku

w sprawie nadania doktoratu honoris causa Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z  dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz.1365 ze zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1

Na podstawie wniosku Wydziału Humanistycznego Senat Uczelni nadaje tytuł doktora honoris causa  Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach Wiesławowi Myśliwskiemu  - jednemu z najwybitniejszych współczesnych pisarzy polskich, w uznaniu wielkości dorobku o uniwersalnym i humanistycznym przesłaniu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Pobierz uchwałę w formacie PDF

 22- uchwała honoris causa W. Myśliwski.pdf

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-04 22:36:28

Liczba wyświetleń strony: 9850

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka