Uchwała nr 14/2007

Uchwała Nr 14/2007

Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 z dnia  22 lutego 2007 roku

w sprawie zmiany uchwały  nr  53 /2005 z dnia   29 września 2005r. w sprawie powołania składu Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów

 

       Na podstawie § 83 Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

§1

Senat Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach dokonuje zmiany w    składzie Komisji  Dyscyplinarnej dla Studentów poprzez odwołanie Łukasza Kowalskiego
i wybór w to miejsce Radosława Mąkola.

§2

Skład Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów jest następujący:
1. prof. dr hab.  Marek Kątny– przewodniczący
2. dr Janusz Detka
3. dr Kazimiera Dyrda
4.  dr Ryszard Stefański
5.  dr inż. Paweł Plaskura
6.  Paweł Sobota
7.  Iwona Rycąbel
8.  Paweł Czupryński
9. Radosław Mąkola

§ 3

Kadencja Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów trwa do końca kadencji Senatu.

§4

Obsługę administracyjną Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów prowadzi Dział Spraw Studenckich.

§5

Traci moc obowiązującą uchwała nr 53/2005 Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 29 września 2005r. w sprawie powołania składu Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów.

§6


Uchwałą wchodzi w życie z dniem podjęcia


Pobierz uchwałę w formacie PDF

 14-  uchwała zm. Komisja. Dyscyp stud.pdf

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-04 12:15:43

Liczba wyświetleń strony: 10140

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka