Uchwała nr 7/2007

Uchwała Nr 7/2007

Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia  25  stycznia 2007

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż przez Uczelnię zabudowanej nieruchomości  położonej w Busku Zdroju  przy ul. Armii Krajowej 19


Na podstawie art. 62 ust. 2 pkt. 4 lit a i art. 90 ust. 4 ustawy z  dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz.1365 ze zm.) oraz § 31 ust. 2 pkt 13 lit.a Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§1

Senat wyraża zgodę na sprzedaż przez Uczelnię zabudowanej nieruchomości położonej w Busku Zdroju  przy ul. Armii Krajowej 19 oznaczonej działkami o numerach 22/1, 22/4,  dla której to nieruchomości  urządzona jest księga wieczysta KW Nr KI1B/00055211.

§ 2

Zbycie nieruchomości, o której mowa w § 1  uchwały może nastąpić po uzyskaniu zgody ministra właściwego ds. Skarbu Państwa.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Pobierz uchwałę w formacie PDF

 7- uchwała sprzedaz budynku Busko.pdf

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-04 09:45:20

Liczba wyświetleń strony: 10194

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka