Uchwała nr 1/2007

Uchwała Nr 1/2007

Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia  25  stycznia  2007 roku

w sprawie utworzenia kierunku studiów  

 
Na podstawie art. 8 ust. 1 i 11 ust. 1 ustawy z   dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 ze zm.) oraz § 31 ust. 2 pkt 5 Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, uchwala się co następuje:

 

§ 1

Na Wydziale Nauk o Zdrowiu tworzy się od  roku akademickiego 2007/2008  kierunek studiów pierwszego stopnia o nazwie  zdrowie publiczne.

 
§ 2

Uchwała wchodzi w życie po podjęciu pozytywnej decyzji przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w przedmiocie zgody na prowadzenie kierunku , o którym mowa w § 1.

 Pobierz uchwałę w formacie PDF

 1- uchwała - utw. kierunku zdrowie publiczne.pdf

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-03 18:21:53

Liczba wyświetleń strony: 10642

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka