Uchwała nr 37/2007

Uchwała Nr 37/2007

Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach


z dnia 31 maja 2007 roku

w sprawie utworzenia i zmiany nazw specjalności 


 Na podstawie § 66 ust. 1 Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, uchwala się co następuje:


§ 1

1. Na Wydziale Zarządzania i Administracji od roku akademickiego 2007/2008 w ramach kierunku ekonomia na studiach pierwszego i drugiego stopnia specjalność:
„regionalna polityka gospodarcza” zmienia nazwę na „gospodarka regionalna”.
2. Na Wydziale Zarządzania i Administracji od roku akademickiego 2007/2008 tworzy się w ramach kierunku politologia na studiach pierwszego stopnia specjalności: „polityka regionalna”, „polityka międzynarodowa”.


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pobierz uchwałę w formacie PDF

 37 - uchwała utworzenie i zm specjalności.pdf

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-04 02:46:21

Liczba wyświetleń strony: 8337

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka