Uchwała nr 51/2007

Uchwała Nr 51/2007

Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach


z dnia  28 czerwca 2007 roku

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rektora z działalności Uczelni w 2006 roku

 Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym  (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.), uchwala się co następuje:


§1

Zatwierdza się sprawozdanie rektora z działalności Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach  za 2006 rok, stanowiące załącznik do uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


 

Pobierz uchwałę w formacie PDF

  51 - uchwała - spr. rektora.pdf

 

Załączniki w wersji papierowej dostępne w pok. 113  w Biurze Organizacyjno-Prawnym  UJK

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2019-12-10 10:55:48

Liczba wyświetleń strony: 8153

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka