Uchwała nr 6/2007

Uchwała Nr  6/2007


Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 z dnia  25  stycznia 2007 roku


w sprawie zmiany uchwały  nr  27 /2006 z dnia   27 kwietnia 2006r.   w sprawie uzupełnienia składu Senackiej Komisji Rozwoju, Budżetu i Finansów


       Na podstawie § 32 ust. 4 Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz uchwały Senatu nr 74/2006 z dnia 14 grudnia 2006r. uchwala się, co następuje:


§1

W związku z wygaśnięciem mandatu członka Senatu stwierdzonego uchwałą nr 74/2006 z dnia 12 grudnia 2006r., w uchwale nr  27 /2006 z dnia  27 kwietnia 2006r. w sprawie uzupełnienia składu  Senackiej Komisji Rozwoju, Budżetu i Finansów dokonuje się zmiany polegającej na wykreśleniu nazwiska Pawła Czupryńskiego w pkt 4.

 
§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Pobierz uchwałę w formacie PDF

 6-  uchwała zm. skałdu komisji budżetowej.pdf

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-06 10:50:01

Liczba wyświetleń strony: 9755

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka