Uchwała nr 45/2007

Uchwała Nr   45 /2007

Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach
 
z dnia  31 maja 2007 roku
 
w sprawie powołania składu Uczelnianej Komisji Odwoławczej ds. Okresowej Oceny Nauczycieli Akademickich
 


            Na podstawie § 139 ust. 3 pkt 2 Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach  uchwala się, co następuje: 
 


§1
 


Powołuje się Uczelnianą Komisję Odwoławczą ds. Okresowej Oceny Nauczycieli
Akademickich na okres do końca kadencji organów Uczelni w następującym składzie:

1. prof. zw. dr hab. Regina Renz          -  przewodniczący
2. prof. dr hab. Zbigniew Olesiński
3. prof. dr hab. Zenon Zamiar
4. prof. zw. dr hab. Bogusław Mucha
5. prof. zw. dr hab. Henryk Stańczyk
6. prof. dr hab. Roman Bobryk
7. prof. zw. dr hab. Zygfryd Witkiewicz
8. prof. dr hab. Elżbieta Trafiałek
9.  prof. Jerzy Mądrawski
10. prof. dr hab. Elżbieta Koniusz
11. prof. dr hab. Jerzy Szczepański
12. prof. dr hab. Marianna Janion
13. dr Agnieszka Kasińska-Metryka
14. dr Katarzyna Gal
15. dr Grażyna Nowak-Starz


§2 


Obsługę administracyjną Uczelnianej Komisji Odwoławczej ds. Okresowej Oceny Nauczycieli Akademickich prowadzi Dział Kadr.


 
§3


 
Traci moc obowiązującą Zarządzenie Nr 66/2005, Rektora Akademii Świętokrzyskiej im Jana Kochanowskiego w Kielcach, z dnia 17 listopada 2005 roku w sprawie powołania składu Uczelnianej Komisji Odwoławczej ds. Okresowej Oceny Nauczycieli Akademickich
 


§4

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Pobierz uchwałę w formacie PDF

 45 - uchwała  Komisja Odwoławcza ds oceny.pdf


 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-03 19:52:21

Liczba wyświetleń strony: 8560

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka