Uchwała nr 29/2007

Uchwała Nr 29/2007

Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 26 kwietnia  2007 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zwrot  przez Uczelnię nieruchomości  położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Kasztanowej  i Dworskiej

Na podstawie  art. 62 ust. 2 pkt. 4 lit a i art. 90 ust. 4 ustawy z  dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz.1365 ze zm.) oraz § 66 ust. 2 pkt 4 lit.a Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

§ 1

Senat wyraża zgodę na zwrot  przez Uczelnię zabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Kasztanowej  oznaczonej działką o nr 137/10, dla której jest urządzona jest księga wieczysta o numerze nr 137/10 oraz przy ul. Dworskiej oznaczonej działką o nr 192/2,  dla której to nieruchomości  urządzona jest księga wieczysta KW 59278.

§ 2

Zwrot nieruchomości, o której mowa w § 1  uchwały może nastąpić po uzyskaniu zgody ministra właściwego ds. Skarbu Państwa.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pobierz uchwałę w formacie PDF

 29- uchwała zbycie Kasztanowej.pdf


metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-03 17:43:06

Liczba wyświetleń strony: 8430

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka