Uchwała nr 88/2007

Uchwała Nr 88/2007

Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 13 grudnia 2007 roku

w sprawie utworzenia specjalności 

 Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) oraz § 66 ust. 1 pkt 21 Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, uchwala się co następuje:

§ 1

Na Wydziale Humanistycznym od roku akademickiego 2008/2009 w ramach kierunku filologia polska na studiach pierwszego stopnia tworzy się specjalność filologia polska  z wiedzą kulturowo-filozoficzną.

§ 2

1. Na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym od roku akademickiego 2008/2009 w ramach kierunku fizyka na studiach pierwszego stopnia tworzy się specjalności:
1) fizyka z chemią
2) fizyka komputerowa
2. Na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym od roku akademickiego 2007/2008 w ramach kierunku ochrona środowiska na studiach pierwszego stopnia tworzy się specjalności:
1) zarządzanie środowiskowe
2) rekultywacja terenów poprzemysłowych.

§ 3

1. Na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym od roku akademickiego 2008/2009 w ramach kierunku pedagogika na studiach pierwszego stopnia tworzy się specjalności :
1) wczesna edukacja z rewalidacja dzieci z niepełnosprawnością  umysłową,
2) pedagogika pracy z doradztwem zawodowym.
2. Na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym od roku akademickiego 2008/2009 w ramach kierunku pedagogika na studiach drugiego stopnia tworzy się specjalność pedagogika pracy z doradztwem zawodowym.

§ 4

1. Na Wydziale Zarządzania i Administracji od roku akademickiego 2008/2009 w ramach kierunku ekonomia na studiach pierwszego stopnia tworzy się specjalności:
1) ekonomika finansów i bankowości,
2) finanse publiczne i skarbowość.
2. Na Wydziale Zarządzania i Administracji od roku akademickiego 2008/2009 w ramach kierunku ekonomia na studiach drugiego tworzy się specjalność gospodarowanie funduszami unijnymi.
3. Na Wydziale Zarządzania i Administracji od roku akademickiego 2008/2009 w ramach kierunku zarządzanie na studiach drugiego stopnia tworzy się specjalności:
1) zarządzanie w sektorze publicznym i prywatnym,
2) zarządzanie zasobami ludzkimi.
4. Na Wydziale Zarządzania i Administracji od roku akademickiego 2008/2009 w ramach kierunku zarządzanie na studiach drugiego stopnia zmienia się nazwę specjalności „marketing międzynarodowy” na „marketing i wystawiennictwo”.
 

§ 5

1. Na Wydziale Nauk Społecznych Filii w Piotrkowie Trybunalskim od roku akademickiego 2008/2009 w ramach kierunku zarządzanie na studiach pierwszego tworzy się specjalności:
1) zarządzanie i finanse w przedsiębiorstwie,
2) zarządzanie projektami i innowacjami,
3) zarządzanie procesami logistycznymi w przedsiębiorstwie.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Pobierz uchwałę w formacie PDF

 88- uchwała - utw. specjalności.pdf

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-04 11:23:44

Liczba wyświetleń strony: 8334

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka