Uchwała nr 18/2007

Uchwała Nr 18/2007

Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia  22 lutego 2007 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zmianę dokumentacji projektowej  obiektów zlokalizowanych na terenie „A” Campusu Uczelnianego

     Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm)  oraz na podstawie § 31 ust. 2 pkt 3 Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:


§ 1

1. Senat Uczelni wyraża zgodę na zmianę dokumentacji  projektowej  obiektów wydziału Matematyczno-Przyrodniczego  zlokalizowanych na terenie „A” Campusu Uczelnianego, polegającej na rezygnacji z budowy Centrum Konferencyjnego i Muzeum Ziemi, a zaprojektowaniu w to miejsce budynku Rektoratu.
2. Szacunkowy koszt opracowania, o którym mowa w ust. 1  wynosi 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych.).


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Pobierz uchwałę w formacie PDF

  18- uchwała zgoda na zmiane projektowania teren A.pdf

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-04 15:54:57

Liczba wyświetleń strony: 9853

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka