Uchwała nr 43/2007

Uchwała Nr 43/2007

Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia  31 maja 2007  roku

w sprawie stwierdzenia  wygaśnięcia mandatów członków Senatu


 Na podstawie § 126 ust. 5 Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

§1

W związku z wyborami do Samorządu Studentów Filii w Piotrkowie Trybunalskim oraz złożoną rezygnacją, Senat stwierdza wygaśnięcie mandatów  członków Senatu:
1. Łukasza Patyny,
2. Bartosza Biernata.


§2

Uchwałą wchodzi w życie z dniem podjęcia.Pobierz uchwałę w formacie PDF

 43- uchwała wygaśn. mand. 07-2.pdf

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-04 11:23:44

Liczba wyświetleń strony: 8467

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka