Uchwała nr 53/2007

Uchwała Nr 53/2006

Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 27 września 2007 roku

w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie przez Uczelnię nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul Kasztanowej 31 i Dworskiej


Na podstawie 90 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz.l365) oraz § 66 ust. 1 i ust.2 Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:


§ 1

Senat wyraża zgodę na użyczenie przez Uczelnię w całości nieruchomości zabudowanej, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Kasztanowej 31 i ul. Dworskiej, województwo łódzkie, o łącznej powierzchni 2 ha 17 ar 28 m2, oznaczonej działkami o numerach 192/2 i 137/10, dla której to nieruchomości urządzone są księgi wieczyste KW nr 59278 i KW nr 64960.


§ 2

1. Użyczenie nieruchomości, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały, nastąpi rzecz Gminy Piotrków Trybunalski na czas określony nie dłużej jednak niż do dnia zwrotu nieruchomości, w celu dopełnienia skutku obligacyjnego oświadczenia Gminy Piotrków Trybunalski o odwołaniu darowizny przedmiotowej nieruchomości z dnia 30 marca 2007 r.
2. Użyczenie nieruchomości, o której mowa w § 1 przedmiotowej uchwały może nastąpić po uzyskaniu zgody ministra właściwego ds. Skarbu Państwa.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Pobierz uchwałę w formacie PDF

  53 - uchwała użyczenie nieruchmości Piotrków.pdf

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-04 11:04:14

Liczba wyświetleń strony: 7944

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka