Uchwała nr 69/2007

Uchwała Nr 69/2007


Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach


z dnia  25  października  2007 roku


w sprawie utworzenia kierunku studiów

  

Na podstawie art. 8 ust. 2 i art. 11 ust. 1 ustawy z   dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 ze zm.) oraz § 66 ust. 2 Statutu AkademiiŚwiętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, uchwala się co następuje:
 

 

§ 1


Na Wydziale Zarządzania i Administracji tworzy się od  roku akademickiego 2008/2009  kierunek studiów pierwszego stopnia o nazwie administracja. 

§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

Pobierz uchwałę w formacie PDF

  69-  Uchwała-nowy kierunek administracja.pdf

 

metryczka

Wytworzył:UJK
Data wytworzenia:2007-10-25
Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Zaktualizował w BIP:Baran Grzegorz
Data aktualizacji:2021-01-22 14:35:05

Liczba wyświetleń strony: 8129

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka