Uchwała nr 3/2007

Uchwała Nr   3 /2007

Senatu  Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia   25 stycznia  2007 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie budowy Kieleckiego Ogrodu Botanicznego


 Na podstawie  art. 62 ust. 1 pkt 11 ustawy z  dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 ze zm.)  uchwala się, co następuje:


 

§1

Senat wyraża zgodę na zawarcie przez Rektora porozumienia z Miastem Kielce w sprawie budowy Kieleckiego Ogrodu Botanicznego usytuowanego na wschodnim i południowo-wschodnim zboczach Karczówki, pomiędzy ulicami Jagiellońską, Bernardyńską a Podklasztorną, o powierzchni około 15 ha.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

Pobierz uchwałę w formacie PDF

 3-  uchwała zgoda na Ogród Botaniczny.pdf
 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-03 23:16:09

Liczba wyświetleń strony: 9723

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka