Uchwała nr 86/2007

Uchwała Nr 86/2007

Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia  13 grudnia 2007 roku

w sprawie utworzenia kierunku studiów  


Na podstawie 62 ust. 1 pkt. 6   ustawy z   dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 ze zm.) oraz § 66 ust. 1 pkt 12 Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, uchwala się co następuje:

§ 1

Na Wydziale Nauk Społecznych Filii Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach tworzy się od  roku akademickiego 2008/2009  kierunek studiów pierwszego stopnia o nazwie zarządzanie. 
 


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

Pobierz uchwałę w formacie PDF

 86- uchwała zgoda kierunek zarządzanie Filia.pdf

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-04 04:08:50

Liczba wyświetleń strony: 8508

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka