Uchwała nr 57/2007

Uchwała  Nr 57/2007


Senatu  Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia  27 września  2007 roku


w sprawie uchwalenia tekstu ślubowania doktorantów w Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach


   Na podstawie art. 197 ust. 1, ustawy z dnia  z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164, poz. 1365 z późn. zm) oraz § 66 ust.2 Statutu uchwala się, co następuje:

§1

Uchwala się tekst ślubowania doktorantów Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w brzmieniu:
„Ślubuję uroczyście, że jako doktorant Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach będę dążyć do rozwijania i pogłębiania wiedzy merytorycznej i dydaktycznej. Zobowiązuję się przestrzegać przepisów prawa, dobrych obyczajów obowiązujących w Uczelni oraz godnie reprezentować Uczelnię”.

§2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 października 2007 r.


 

Pobierz uchwałę w formacie PDF

 57- uchwała tekst ślubowania doktoranci.pdf

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-03 18:10:25

Liczba wyświetleń strony: 8161

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka